Állandó kiállítások

A múzeum kulturális térként értelmezése már régen felmerült helyi igényként, hiszen Falusi Mihály akkoriban országosan ismert keceli szobrász alkotásaiból 1930-ban kiállítás nyílt a községben. A 2. világháború után tovább folytatódott a törekvés egy állandó helytörténeti gyűjtemény létrehozására. Több helye is volt már az időközben szaporodó tárgyanyagnak, de állandó helye és gondozója nem lévén, időről időre szétszóródott, eltűnt az anyag egy része. A helytörténeti kutatásnak és a helyiek öntudatának erősödésében hatalmas előrelépést jelentett, hogy az 1980-as évek elején a keceli tanács kezdeményezésére komoly tudományos munka folyt a nagyközségben Bárth János néprajzkutató vezetésével, amelynek eredményeként egy több mint 1200 oldalas monográfia jelent meg 1984-ben, Kecel története és néprajza címmel. A tanulmánykötet, amelynek kiadása Kecel újratelepítésének 250. évfordulójára esett, időközben a hazai néprajztudomány jegyzett alapművei közé került, nemkülönben nemzetközi hírnévre is szert tett. Az eddig felvázolt történések természetes folyományaként kezelhetjük azt a tényt, hogy 1995-re megérett a helyzet az állandó helytörténeti kiállítás létrehozására. Ekkor Kecel önkormányzata megvásárolta az addigra már várossá nyilvánított település egyik legszebb régi házát, abban be is rendeztek Bárth János segítségével főleg néprajzi anyagra és a helyi művészek alkotásaira alapozva egy állandó kiállítást. Ez azonban csak előzetes bejelentkezés alapján volt látogatható, ugyanakkor szakmai gondozása és gyarapítása sem volt megoldott. 2012-re egy – a helytörténet iránt elkötelezett – keceli polgár kezdeményezésére sikerült megnyerni a város képviselő-testületét, hogy egy magasabb cél kitűzéseként úgy döntsön, ez a gyűjtemény mind anyagi, mind jogi-szakmai szinten illeszkedjen be a hivatalos muzeális intézményi keretek közé. A szándékot tett követte, és 2013-ban minisztériumi engedélyt kapott, így hivatalosan is muzeális intézménnyé vált a Városi Múzeum.

muzé

 

536683_105488369586830_102576734_n

563098_105488102920190_601656855_n

392545_105488172920183_1804561482_n

528616_105488299586837_395921505_n

577332_105486286253705_1552810578_n

554417_105485522920448_1225759531_n

552953_105487359586931_1199731530_n

392457_105486019587065_171469424_n

295117_105486989586968_173658143_n

528633_105488016253532_686468170_n

556241_105485456253788_1663420168_n